Diploma’s en Certificaten

Diploma Tolk Russisch (Bachelor of Communication)

Beoordelingslijst ITV (Hogeschool voor Tolken en Vertalen)

Diploma English Language and Culture (M.A.) UvA

Taaltoetsing Russisch als 2e Taal (Staatsuniversiteit van Sint Petersburg)

English Fluency Certificate (UvA Talen)

Communication in foreign languages from the 1st lesson

Didactisch Kompas voor Docenten Russisch