Diploma’s en Certificaten

Diploma Tolk Russisch (Bachelor of Communication)

Beoordelingslijst ITV (Hogeschool voor Tolken en Vertalen)

Diploma English Language and Culture (M.A.) UvA

Certificaat Cursus Interceptietolk

Kwaliteits- en Projectmanagement in Gezondheidszorg

Taaltoetsing Russisch als 2e Taal (Staatsuniversiteit van Sint Petersburg)